Capri Holdings Ltd (CPRI)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 249 000 169 000 232 000 592 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 175 000 162 000 180 000 156 000
Należności w tys. USD 389 000 464 000 398 000 319 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 450 000 1 566 000 1 621 000 1 401 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,56 0,51 0,50 0,76

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($249 000K + $175 000K + $389 000K) ÷ $1 450 000K
= 0,56


Analiza porównawcza

2023