Capri Holdings Ltd (CPRI)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 249 000 169 000 232 000 592 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 175 000 162 000 180 000 156 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 450 000 1 566 000 1 621 000 1 401 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,29 0,21 0,25 0,53

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($249 000K + $175 000K) ÷ $1 450 000K
= 0,29


Analiza porównawcza

2023