Corcept Therapeutics Inc (CORT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 368 221 355 225 363 262 465 057 431 672 396 262 370 086 345 527
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 41 562 34 163 29 858 29 870 30 424 20 680 15 358 10 436
Należności w tys. USD 41 123 34 626 32 553 32 557 31 057 29 414 28 164 27 178
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 104 505 121 873 93 059 78 865 72 491 53 068 49 057 57 244
Wskaźnik płynności szybkiej 4,31 3,48 4,57 6,69 6,80 8,41 8,43 6,69

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($368 221K + $41 562K + $41 123K) ÷ $104 505K
= 4,31


Analiza porównawcza

2023/Q4