Corcept Therapeutics Inc (CORT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 396 262 370 086 345 527 223 535 361 331 369 982 372 959 440 696
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 20 680 15 358 10 436 10 315 9 067 8 999 9 517 6 697
Należności w tys. USD 29 414 28 164 27 178 27 625 26 508 27 620 22 200 26 198
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 53 068 49 057 57 244 47 541 44 757 45 402 40 601 47 494
Wskaźnik płynności szybkiej 8,41 8,43 6,69 5,50 8,87 8,96 9,97 9,97

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($396 262K + $20 680K + $29 414K) ÷ $53 068K
= 8,41


Analiza porównawcza

2022/Q3