Corcept Therapeutics Inc (CORT)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 499 253 266 463 478 501 307 358 236 820
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 72 491 47 541 47 494 38 841 35 573
Wskaźnik płynności bieżącej 6,89 5,60 10,07 7,91 6,66

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $499 253K ÷ $72 491K
= 6,89


Analiza porównawcza

2022