Corcept Therapeutics Inc (CORT)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 499 253 452 402 419 045 388 220 266 463 401 900 411 270 409 624
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 72 491 53 068 49 057 57 244 47 541 44 757 45 402 40 601
Wskaźnik płynności bieżącej 6,89 8,52 8,54 6,78 5,60 8,98 9,06 10,09

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $499 253K ÷ $72 491K
= 6,89


Analiza porównawcza

2022/Q4