Corcept Therapeutics Inc (CORT)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 431 672 223 535 440 696 275 962 206 760
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 30 424 10 315 6 697 6 044 7 740
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 72 491 47 541 47 494 38 841 35 573
Wskaźnik płynności gotówkowej 6,37 4,92 9,42 7,26 6,03

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($431 672K + $30 424K) ÷ $72 491K
= 6,37


Analiza porównawcza

2022