Corcept Therapeutics Inc (CORT)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 368 221 431 672 223 535 440 696 275 962
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 41 562 30 424 10 315 6 697 6 044
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 104 505 72 491 47 541 47 494 38 841
Wskaźnik płynności gotówkowej 3,92 6,37 4,92 9,42 7,26

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($368 221K + $41 562K) ÷ $104 505K
= 3,92


Analiza porównawcza

2023