Corcept Therapeutics Inc (CORT)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 5 385 5 281 5 582 5 504 5 215
Zapasy w tys. USD 6 100 4 988 4 910 5 424 4 732
Rotacja zapasów 0,88 1,06 1,14 1,01 1,10

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $5 385K ÷ $6 100K
= 0,88


Analiza porównawcza

2022