Corcept Therapeutics Inc (CORT)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 401 858 365 978 353 874 306 486 251 247
Property, plant and equipment w tys. USD 633 1 002 1 675 1 050 655
Rotacja aktywów trwałych 634,85 365,25 211,27 291,89 383,58

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $401 858K ÷ $633K
= 634,85


Analiza porównawcza

2022