Corcept Therapeutics Inc (CORT)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 5 385 5 281 5 582 5 504 5 215
Zobowiązania handlowe w tys. USD 11 976 6 908 10 554 7 537 8 266
Rotacja zobowiązań 0,45 0,76 0,53 0,73 0,63

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $5 385K ÷ $11 976K
= 0,45


Analiza porównawcza

2022