Corcept Therapeutics Inc (CORT)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 5 385 5 259 5 195 5 263 5 281 5 181 5 122 4 972
Zobowiązania handlowe w tys. USD 11 976 8 178 8 246 9 269 6 908 6 558 9 216 6 969
Rotacja zobowiązań 0,45 0,64 0,63 0,57 0,76 0,79 0,56 0,71

2022/Q4 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zobowiązania handlowe
= $5 385K ÷ $11 976K
= 0,45


Analiza porównawcza

2022/Q4