Corcept Therapeutics Inc (CORT)

ROE

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 106 140 101 418 112 512 106 011 94 181
Kapitał własny w tys. USD 506 705 501 842 375 806 523 338 371 182
ROE 20,95% 20,21% 29,94% 20,26% 25,37%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $106 140K ÷ $506 705K
= 20,95%


Analiza porównawcza

2023