Corcept Therapeutics Inc (CORT)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 431 672 396 262 370 086 345 527 223 535 361 331 369 982 372 959
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 30 424 20 680 15 358 10 436 10 315 9 067 8 999 9 517
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 72 491 53 068 49 057 57 244 47 541 44 757 45 402 40 601
Wskaźnik płynności gotówkowej 6,37 7,86 7,86 6,22 4,92 8,28 8,35 9,42

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($431 672K + $30 424K) ÷ $72 491K
= 6,37


Analiza porównawcza

2022/Q4