Central Garden & Pet Co. (CENTA)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2024/Q1
(30 gru 2023)
2023/Q4
(30 wrz 2023)
2023/Q3
(24 cze 2023)
2023/Q2
(25 mar 2023)
2023/Q1
(24 gru 2022)
2022/Q4
(24 wrz 2022)
2022/Q3
(25 cze 2022)
2022/Q2
(26 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 341 419 488 730 333 139 60 607 87 800 177 442 195 791 54 082
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 39 047 33 172 36 655 48 019 56 590 46 883 36 359 49 449
Należności w tys. USD 370 996 332 890 492 850 564 874 329 129 376 787 505 896 619 629
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 494 171 457 987 496 387 475 949 423 039 465 892 516 187 570 749
Wskaźnik płynności szybkiej 1,52 1,87 1,74 1,42 1,12 1,29 1,43 1,27

2024/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($341 419K + $39 047K + $370 996K) ÷ $494 171K
= 1,52


Analiza porównawcza

2024/Q1

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Central Garden & Pet Co.
CENTA
1,52
Central Garden & Pet Co.
CENT
1,52
J&J Snack Foods Corp.
JJSF
1,36
Pilgrim`s Pride Corp.
PPC
0,88