Central Garden & Pet Co. (CENTA)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
Cykl zapasów dni 145,92 107,22 84,50 101,35 101,40
Cykl należności dni 41,19 42,58 53,05 45,97 45,46
Cykl zobowiązań dni 33,55 38,42 39,45 32,45 26,13
Cykl konwersji gotówki dni 153,56 111,37 98,10 114,87 120,73

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 145,92 + 41,19 – 33,55
= 153,56


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Cykl konwersji gotówki
Central Garden & Pet Co.
CENTA
153,56
Central Garden & Pet Co.
CENT
153,56
J&J Snack Foods Corp.
JJSF
81,15
Pilgrim`s Pride Corp.
PPC
37,52