Central Garden & Pet Co. (CENTA)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
Cykl zapasów dni 129,46 145,92 107,22 84,50 101,35
Cykl należności dni 36,71 41,19 42,58 53,05 45,97
Cykl zobowiązań dni 29,48 33,55 38,42 39,45 32,45
Cykl konwersji gotówki dni 136,68 153,56 111,38 98,10 114,87

2023 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 129,46 + 36,71 – 29,48
= 136,68


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Cykl konwersji gotówki
Central Garden & Pet Co.
CENTA
136,68
Central Garden & Pet Co.
CENT
136,68
J&J Snack Foods Corp.
JJSF
73,47
Pilgrim`s Pride Corp.
PPC
41,19