Central Garden & Pet Co. (CENTA)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 260 036 508 992 197 977 152 068 164 536
Aktywa razem w tys. USD 3 282 000 6 233 360 2 339 360 2 025 020 1 907 210
Operacyjny ROA 7,92% 8,17% 8,46% 7,51% 8,63%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $260 036K ÷ $3 282 000K
= 7,92%


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Operacyjny ROA
Central Garden & Pet Co.
CENTA
7,92%
Central Garden & Pet Co.
CENT
7,92%
J&J Snack Foods Corp.
JJSF
5,16%
Pilgrim`s Pride Corp.
PPC
13,04%