Central Garden & Pet Co. (CENTA)

ROE

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
Zysk netto w tys. USD 125 643 152 152 151 746 120 676 92 786
Kapitał własny w tys. USD 1 451 350 1 333 710 1 222 250 1 076 800 996 007
ROE 8,66% 11,41% 12,42% 11,21% 9,32%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $125 643K ÷ $1 451 350K
= 8,66%


Analiza porównawcza

2023