Central Garden & Pet Co. (CENTA)

ROE

Obliczenia

2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
Zysk netto w tys. USD 152 152 303 492 120 676 92 786 123 594
Kapitał własny w tys. USD 1 333 710 2 444 500 1 076 800 996 007 952 449
ROE 11,41% 12,42% 11,21% 9,32% 12,98%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $152 152K ÷ $1 333 710K
= 11,41%


Analiza porównawcza

2022