Central Garden & Pet Co. (CENTA)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 553 850 3 087 310 1 525 280 1 307 190 1 217 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 465 892 1 044 640 440 262 278 525 212 964
Wskaźnik płynności bieżącej 3,34 2,96 3,46 4,69 5,72

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 553 850K ÷ $465 892K
= 3,34


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności bieżącej
Central Garden & Pet Co.
CENTA
3,34
Central Garden & Pet Co.
CENT
3,34
J&J Snack Foods Corp.
JJSF
2,45
Pilgrim`s Pride Corp.
PPC
1,51