Central Garden & Pet Co. (CENTA)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 707 120 1 553 850 1 543 660 1 525 280 1 307 190
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 457 987 465 892 522 319 440 262 278 525
Wskaźnik płynności bieżącej 3,73 3,34 2,96 3,46 4,69

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 707 120K ÷ $457 987K
= 3,73


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności bieżącej
Central Garden & Pet Co.
CENTA
3,73
Central Garden & Pet Co.
CENT
3,73
J&J Snack Foods Corp.
JJSF
2,46
Pilgrim`s Pride Corp.
PPC
1,68