Central Garden & Pet Co. (CENTA)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(30 wrz 2023)
2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
Rotacja zapasów 2,82 2,50 3,40 4,32 3,60
Rotacja należności 9,94 8,86 8,57 6,88 7,94
Rotacja zobowiązań 12,38 10,88 9,50 9,25 11,25
Rotacja kapitału pracującego 2,65 3,07 3,23 2,48 2,32

Średnia liczba dni

2023
(30 wrz 2023)
2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
Cykl zapasów dni 129,46 145,92 107,22 84,50 101,35
Cykl należności dni 36,71 41,19 42,58 53,05 45,97
Cykl zobowiązań dni 29,48 33,55 38,42 39,45 32,45

Długoterminowe

2023
(30 wrz 2023)
2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
Rotacja aktywów trwałych 8,45 8,41 10,05 11,02 9,71
Rotacja aktywów razem 0,98 1,02 1,06 1,15 1,18