Central Garden & Pet Co. (CENTA)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 338 590 3 303 680 2 695 510 2 383 010 2 215 360
Property, plant and equipment w tys. USD 396 979 328 571 244 667 245 405 217 647
Rotacja aktywów trwałych 8,41 10,05 11,02 9,71 10,18

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $3 338 590K ÷ $396 979K
= 8,41


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja aktywów trwałych
Central Garden & Pet Co.
CENTA
8,41
Central Garden & Pet Co.
CENT
8,41
J&J Snack Foods Corp.
JJSF
4,12
Pilgrim`s Pride Corp.
PPC
5,94