Central Garden & Pet Co. (CENTA)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(24 wrz 2022)
2022/Q3
(25 cze 2022)
2022/Q2
(26 mar 2022)
2022/Q1
(25 gru 2021)
2021/Q4
(25 wrz 2021)
2021/Q3
(26 cze 2021)
2021/Q2
(27 mar 2021)
2021/Q1
(26 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 177 442 195 791 54 082 296 038 852 844 517 052 39 869 608 285
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 46 883 36 359 49 449 34 213 67 028 32 955 45 339 28 074
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 465 892 516 187 570 749 513 350 1 044 640 511 007 536 763 441 212
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,48 0,45 0,18 0,64 0,88 1,08 0,16 1,44

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($177 442K + $46 883K) ÷ $465 892K
= 0,48


Analiza porównawcza

2022/Q4

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Central Garden & Pet Co.
CENTA
0,48
Central Garden & Pet Co.
CENT
0,48
J&J Snack Foods Corp.
JJSF
0,31
Pilgrim`s Pride Corp.
PPC
0,34
Tyson Foods, Inc.
TSN
0,31