Cable One Inc (CABO)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 190 289 239 632 160 734 202 732 215 150 255 719 279 978 368 166
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 58 116 68 417 79 598 81 305 58 840 59 251 52 970 49 066
Należności w tys. USD 93 973 86 331 74 611 46 149 72 715 61 468 63 073 50 146
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 202 837 218 249 194 183 189 128 244 155 268 767 235 267 249 312
Wskaźnik płynności szybkiej 1,69 1,81 1,62 1,75 1,42 1,40 1,68 1,87

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($190 289K + $58 116K + $93 973K) ÷ $202 837K
= 1,69


Analiza porównawcza

2023/Q4

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Cable One Inc
CABO
1,69
Charter Communications Inc.
CHTR
0,31
Comcast Corp
CMCSA
0,60
Warner Bros. Discovery Inc
WBD
0,93