Cable One Inc (CABO)

ROE

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 267 436 234 118 291 824 304 391 178 582
Kapitał własny w tys. USD 1 873 140 1 757 970 1 793 100 1 495 300 841 569
ROE 14,28% 13,32% 16,27% 20,36% 21,22%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $267 436K ÷ $1 873 140K
= 14,28%


Analiza porównawcza

2023