Cable One Inc (CABO)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 234 118 291 824 304 391 178 582 164 760
Kapitał własny w tys. USD 1 757 970 1 793 100 1 495 300 841 569 775 358
ROE 13,32% 16,27% 20,36% 21,22% 21,25%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $234 118K ÷ $1 757 970K
= 13,32%


Analiza porównawcza

2022