Cable One Inc (CABO)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 678 080 1 706 040 1 605 840 1 325 230 1 168 000
Aktywa razem w tys. USD 6 846 930 6 913 890 6 953 990 4 488 340 3 151 830
Rotacja aktywów razem 0,25 0,25 0,23 0,30 0,37

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 678 080K ÷ $6 846 930K
= 0,25


Analiza porównawcza

2023