Cable One Inc (CABO)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 388 802 574 909 125 271 264 113 161 752
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 55 898 59 136 17 765 23 803 29 491
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 269 075 221 582 189 542 133 713 170 604
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,65 2,86 0,75 2,15 1,12

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($388 802K + $55 898K) ÷ $269 075K
= 1,65


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Cable One Inc
CABO
1,65
Charter Communications Inc.
CHTR
0,08