Cable One Inc (CABO)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 388 802 574 909 125 271 264 113 161 752
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 55 898 59 136 17 765 23 803 29 491
Należności w tys. USD 56 253 38 768 38 452 29 947 51 141
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 269 075 221 582 189 542 133 713 170 604
Wskaźnik płynności szybkiej 1,86 3,04 0,96 2,38 1,42

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($388 802K + $55 898K + $56 253K) ÷ $269 075K
= 1,86


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Cable One Inc
CABO
1,86
Charter Communications Inc.
CHTR
0,29