Cable One Inc (CABO)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 215 150 388 802 574 909 125 271 264 113
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 58 840 55 898 59 136 17 765 23 803
Należności w tys. USD 72 715 56 253 38 768 38 452 29 947
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 244 155 269 075 221 582 189 542 133 713
Wskaźnik płynności szybkiej 1,42 1,86 3,04 0,96 2,38

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($215 150K + $58 840K + $72 715K) ÷ $244 155K
= 1,42


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Cable One Inc
CABO
1,42
Charter Communications Inc.
CHTR
0,31
Comcast Corp
CMCSA
0,60
Warner Bros. Discovery Inc
WBD
0,93