Cable One Inc (CABO)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk brutto w tys. USD 360 450 337 589 380 708 233 815 211 984
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 706 040 1 605 840 1 325 230 1 168 000 1 072 300
Marża zysku brutto 21,13% 21,02% 28,73% 20,02% 19,77%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $360 450K ÷ $1 706 040K
= 21,13%


Analiza porównawcza

2022