AZZ Inc (AZZ)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2023
(28 lut 2023)
2022
(28 lut 2022)
2021
(28 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(28 lut 2019)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 22,36% 24,95% 22,50% 22,34% 21,42%
Marża zysku operacyjnego 13,12% 12,36% 9,73% 9,23% 8,30%
Marża zysku brutto 6,70% 11,78% 6,08% 6,11% 6,80%
Marża zysku netto -4,62% 9,31% 4,72% 4,54% 5,52%

Zwrot z inwestycji

2023
(28 lut 2023)
2022
(28 lut 2022)
2021
(28 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(28 lut 2019)
Operacyjny ROA 7,82% 9,84% 8,19% 9,12% 7,07%
ROA -2,76% 7,42% 3,98% 4,49% 4,70%
Zwrot z kapitału całkowitego 9,21% 12,47% 10,18% 13,76% 9,11%
ROE -7,17% 12,59% 6,36% 7,60% 8,48%