AZZ Inc (AZZ)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(28 lut 2023)
2022
(28 lut 2022)
2021
(28 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(28 lut 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 323 650 902 664 838 917 1 061 820 927 087
Property, plant and equipment w tys. USD 498 503 230 848 205 909 213 104 210 227
Rotacja aktywów trwałych 2,66 3,91 4,07 4,98 4,41

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 323 650K ÷ $498 503K
= 2,66


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja aktywów trwałych
AZZ Inc
AZZ
2,66
Encore Wire Corp.
WIRE
4,89