AZZ Inc (AZZ)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(28 lut 2023)
2022
(28 lut 2022)
2021
(28 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(28 lut 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 417 416 386 533 303 492 354 562 378 545
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 187 240 150 531 113 850 280 613 164 771
Wskaźnik płynności bieżącej 2,23 2,57 2,67 1,26 2,30

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $417 416K ÷ $187 240K
= 2,23


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności bieżącej
AZZ Inc
AZZ
2,23
Encore Wire Corp.
WIRE
9,72