AZZ Inc (AZZ)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(28 lut 2023)
2022
(28 lut 2022)
2021
(28 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(28 lut 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 820 15 082 14 837 36 687 24 005
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 87 264 78 100 63 932 78 820 84 806
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 187 240 150 531 113 850 280 613 164 771
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,48 0,62 0,69 0,41 0,66

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 820K + $87 264K) ÷ $187 240K
= 0,48


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
AZZ Inc
AZZ
0,48
Encore Wire Corp.
WIRE
5,10