AZZ Inc (AZZ)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(28 lut 2023)
2022
(28 lut 2022)
2021
(28 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(28 lut 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 820 15 082 14 837 36 687 24 005
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 87 264 78 100 63 932 78 820 84 806
Należności w tys. USD 183 412 167 016 128 127 139 214 144 887
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 187 240 150 531 113 850 280 613 164 771
Wskaźnik płynności szybkiej 1,46 1,73 1,82 0,91 1,54

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 820K + $87 264K + $183 412K) ÷ $187 240K
= 1,46


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
AZZ Inc
AZZ
1,46
Encore Wire Corp.
WIRE
8,66