AZZ Inc (AZZ)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(28 lut 2023)
2022
(28 lut 2022)
2021
(28 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(28 lut 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 323 650 902 664 838 917 1 061 820 927 087
Aktywa razem w tys. USD 2 221 480 1 133 030 996 442 1 073 830 1 088 570
Rotacja aktywów razem 0,60 0,80 0,84 0,99 0,85

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 323 650K ÷ $2 221 480K
= 0,60


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja aktywów razem
AZZ Inc
AZZ
0,60
Encore Wire Corp.
WIRE
1,49