AMGEN Inc. (AMGN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 9 305 000 11 478 000 7 183 000 6 544 000 16 074 000 12 921 000 8 082 000 10 566 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 259 000 2 501 000 2 258 000 2 488 000 4 406 000 2 542 000 2 423 000 2 293 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 15 687 000 14 331 000 12 618 000 12 886 000 24 368 000 14 842 000 14 585 000 12 869 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,74 0,98 0,75 0,70 0,84 1,04 0,72 1,00

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($9 305 000K + $2 259 000K) ÷ $15 687 000K
= 0,74


Analiza porównawcza

2022/Q4