AMGEN Inc. (AMGN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 9 305 000 16 074 000 10 647 000 8 911 000 29 304 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 259 000 4 406 000 1 863 000 1 888 000 1 794 000
Należności w tys. USD 5 692 000 10 118 000 4 741 000 4 057 000 3 580 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 15 687 000 24 368 000 11 653 000 12 835 000 13 488 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,10 1,26 1,48 1,16 2,57

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($9 305 000K + $2 259 000K + $5 692 000K) ÷ $15 687 000K
= 1,10


Analiza porównawcza

2022