AMGEN Inc. (AMGN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 10 944 000 9 305 000 8 037 000 10 647 000 8 911 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 430 000 2 259 000 2 203 000 1 863 000 1 888 000
Należności w tys. USD 7 440 000 5 692 000 5 059 000 4 741 000 4 057 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 18 392 000 15 687 000 12 184 000 11 653 000 12 835 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,13 1,10 1,26 1,48 1,16

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($10 944 000K + $2 430 000K + $7 440 000K) ÷ $18 392 000K
= 1,13


Analiza porównawcza

2023