AMGEN Inc. (AMGN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 16 074 000 10 647 000 8 911 000 29 304 000 41 678 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 4 406 000 1 863 000 1 888 000 1 794 000 1 727 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 24 368 000 11 653 000 12 835 000 13 488 000 9 020 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,84 1,07 0,84 2,31 4,81

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($16 074 000K + $4 406 000K) ÷ $24 368 000K
= 0,84


Analiza porównawcza

2021