AMGEN Inc. (AMGN)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 28 190 000 26 323 000 25 979 000 25 424 000 23 362 000
Aktywa razem w tys. USD 97 154 000 65 121 000 61 165 000 62 948 000 59 707 000
Rotacja aktywów razem 0,29 0,40 0,42 0,40 0,39

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $28 190 000K ÷ $97 154 000K
= 0,29


Analiza porównawcza

2023