AMGEN Inc. (AMGN)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 26 323 000 51 958 000 25 424 000 23 362 000 23 747 000
Aktywa razem w tys. USD 65 121 000 122 330 000 62 948 000 59 707 000 66 416 000
Rotacja aktywów razem 0,40 0,42 0,40 0,39 0,36

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $26 323 000K ÷ $65 121 000K
= 0,40


Analiza porównawcza

2022