AMGEN Inc. (AMGN)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 26 323 000 25 979 000 25 424 000 23 362 000 23 747 000
Property, plant and equipment w tys. USD 5 427 000 5 184 000 4 889 000 4 928 000 4 958 000
Rotacja aktywów trwałych 4,85 5,01 5,20 4,74 4,79

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $26 323 000K ÷ $5 427 000K
= 4,85


Analiza porównawcza

2022