AMGEN Inc. (AMGN)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 38 770 000 21 144 000 18 440 000 37 618 000 49 476 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 24 368 000 11 653 000 12 835 000 13 488 000 9 020 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,59 1,81 1,44 2,79 5,49

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $38 770 000K ÷ $24 368 000K
= 1,59


Analiza porównawcza

2021