AMGEN Inc. (AMGN)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 30 332 000 22 186 000 19 385 000 21 144 000 18 440 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 18 392 000 15 687 000 12 184 000 11 653 000 12 835 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,65 1,41 1,59 1,81 1,44

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $30 332 000K ÷ $18 392 000K
= 1,65


Analiza porównawcza

2023