AMGEN Inc. (AMGN)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 26 323 000 51 958 000 25 424 000 23 362 000 23 747 000 22 849 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 6 406 000 12 908 000 6 159 000 4 356 000 4 101 000 4 069 000
Zysk ze sprzedaży brutto 19 917 000 39 050 000 19 265 000 19 006 000 19 646 000 18 780 000
Koszty badań i rozwoju 4 434 000 9 638 000 4 207 000 4 116 000 3 737 000 3 562 000
Koszty ogólnego zarządu 5 414 000 10 736 000 5 730 000 5 150 000 5 332 000 4 870 000
Zysk operacyjny 9 566 000 18 288 000 9 139 000 9 674 000 10 263 000 9 973 000
Koszty odsetek netto 1 406 000 2 394 000 1 262 000 1 289 000 1 392 000 1 304 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 7 346 000 13 402 000 8 133 000 9 138 000 9 545 000 9 597 000
Podatek dochodowy 794 000 1 616 000 869 000 1 296 000 1 151 000 7 618 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 6 552 000 11 786 000 7 264 000 7 842 000 8 394 000 1 979 000