Axcelis Technologies Inc (ACLS)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 432 166 342 128 287 167 297 141 294 923 271 085 219 731 206 766
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 33 300 32 614 33 378 28 740 24 929 23 990 22 535 22 513
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 248 132 207 856 152 970 147 497 150 140 137 195 106 474 83 878
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,88 1,80 2,10 2,21 2,13 2,15 2,28 2,73

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($432 166K + $33 300K) ÷ $248 132K
= 1,88


Analiza porównawcza

2022/Q4