Axcelis Technologies Inc (ACLS)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 43 674 45 185 46 415 47 393 48 149
Kapitał własny w tys. USD 864 882 667 256 538 959 481 602 419 427
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $43 674K ÷ $864 882K
= 0,05


Analiza porównawcza

2023