Axcelis Technologies Inc (ACLS)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 46 415 47 393 48 149 47 757 47 714
Kapitał własny w tys. USD 538 959 481 602 419 427 408 337 353 610
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $46 415K ÷ $538 959K
= 0,09


Analiza porównawcza

2021