Axcelis Technologies Inc (ACLS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 294 923 203 479 139 881 177 993 133 407
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 24 929 19 371 11 681 11 051 9 772
Należności w tys. USD 104 410 86 865 83 753 78 727 75 302
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 150 140 84 431 68 664 84 997 79 287
Wskaźnik płynności szybkiej 2,83 3,67 3,43 3,15 2,76

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($294 923K + $24 929K + $104 410K) ÷ $150 140K
= 2,83


Analiza porównawcza

2021