Axcelis Technologies Inc (ACLS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 506 148 432 166 294 923 203 479 139 881
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 49 397 33 300 24 929 19 371 11 681
Należności w tys. USD 217 964 169 773 104 410 86 865 83 753
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 285 129 248 132 150 140 84 431 68 664
Wskaźnik płynności szybkiej 2,71 2,56 2,83 3,67 3,43

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($506 148K + $49 397K + $217 964K) ÷ $285 129K
= 2,71


Analiza porównawcza

2023