Axcelis Technologies Inc (ACLS)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 46 415 47 393 48 149 47 757 47 714
Aktywa razem w tys. USD 753 240 624 624 548 094 548 441 488 218
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,06 0,08 0,09 0,09 0,10

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $46 415K ÷ $753 240K
= 0,06


Analiza porównawcza

2021