Axcelis Technologies Inc (ACLS)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk operacyjny w tys. USD 127 325 58 041 24 205 59 959 47 842
Aktywa razem w tys. USD 753 240 624 624 548 094 548 441 488 218
Operacyjny ROA 16,90% 9,29% 4,42% 10,93% 9,80%

2021 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $127 325K ÷ $753 240K
= 16,90%


Analiza porównawcza

2021