Axcelis Technologies Inc (ACLS)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 518 208 375 983 275 976 198 806 262 939
Zapasy w tys. USD 242 406 194 984 161 076 140 364 129 000
Rotacja zapasów 2,14 1,93 1,71 1,42 2,04

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $518 208K ÷ $242 406K
= 2,14


Analiza porównawcza

2022