Axcelis Technologies Inc (ACLS)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 662 428 474 560 342 958 442 575 410 561
Aktywa razem w tys. USD 753 240 624 624 548 094 548 441 488 218
Rotacja aktywów razem 0,88 0,76 0,63 0,81 0,84

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $662 428K ÷ $753 240K
= 0,88


Analiza porównawcza

2021