Axcelis Technologies Inc (ACLS)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 130 600 919 998 662 428 474 560 342 958
Aktywa razem w tys. USD 1 281 970 1 013 640 753 240 624 624 548 094
Rotacja aktywów razem 0,88 0,91 0,88 0,76 0,63

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 130 600K ÷ $1 281 970K
= 0,88


Analiza porównawcza

2023