Xcel Energy, Inc. (XEL)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 22 813 000 21 779 000 19 645 000 17 407 000 15 803 000
Aktywa razem w tys. USD 61 188 000 57 851 000 53 957 000 50 448 000 45 987 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,37 0,38 0,36 0,35 0,34

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $22 813 000K ÷ $61 188 000K
= 0,37


Analiza porównawcza

2022