Xcel Energy, Inc. (XEL)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 15 310 000 13 431 000 11 526 000 11 529 000 11 537 000 11 404 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 6 959 000 5 852 000 4 238 000 4 468 000 4 732 000 4 614 000
Zysk ze sprzedaży brutto 8 351 000 7 579 000 7 288 000 7 061 000 6 805 000 6 790 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 2 428 000 2 203 000 2 116 000 2 104 000 1 965 000 2 190 000
Koszty odsetek netto 953 000 842 000 840 000 773 000 700 000 644 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 601 000 1 527 000 1 467 000 1 500 000 1 442 000 1 690 000
Podatek dochodowy -135 000 -70 000 -6 000 128 000 181 000 542 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 1 736 000 1 597 000 1 473 000 1 372 000 1 261 000 1 148 000