Xcel Energy, Inc. (XEL)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 5 144 000 4 239 000 3 275 000 3 113 000 3 094 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 6 078 000 5 046 000 4 239 000 4 568 000 4 460 000
Wskaźnik płynności bieżącej 0,85 0,84 0,77 0,68 0,69

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $5 144 000K ÷ $6 078 000K
= 0,85


Analiza porównawcza

2022