Xcel Energy, Inc. (XEL)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 4 069 000 5 144 000 4 239 000 3 275 000 3 113 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 652 000 6 078 000 5 046 000 4 239 000 4 568 000
Wskaźnik płynności bieżącej 0,72 0,85 0,84 0,77 0,68

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $4 069 000K ÷ $5 652 000K
= 0,72


Analiza porównawcza

2023