Xcel Energy, Inc. (XEL)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 111 000 166 000 129 000 248 000 147 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 752 000 1 562 000 981 000 771 000 784 000
Należności w tys. USD 2 478 000 1 880 000 1 630 000 1 550 000 1 615 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 6 078 000 5 046 000 4 239 000 4 568 000 4 460 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,71 0,72 0,65 0,56 0,57

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($111 000K + $1 752 000K + $2 478 000K) ÷ $6 078 000K
= 0,71


Analiza porównawcza

2022